Başörtüsü nedeniyle baskı gören kadının istifası haklı bulundu

0
40
Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, başörtülü olması nedeniyle işverenin baskısına maruz kaldığı gerekçesiyle kadın çalışanın istifasını haklı fesih saydı. İşçiye kıdem tazminatı ödenmemesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Nevşehir’deki otelde temizlik görevlisi olarak çalışan kadın, işverenin kendisine başörtülü olması nedeniyle hakaret ettiğini ileri sürerek işten ayrıldı.

İşçi, işverene gönderdiği ihbarnamede başörtüsü takmasından dolayı baskı uygulandığını iddia ederek, bu nedenle iş sözleşmesini feshettiğini söyledi.

Daha sonra işçinin açtığı davada, Nevşehir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi kıdem tazminatı talebini reddetti. Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise yerel mahkeme kararını bozdu.

“İş ilişkisinde ayrım yapılamaz”

Kararda, din ve inanç özgürlüğüne ilişkin Anayasa’da ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (AİHS) yer alan hükümlere atıf yapıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de iş yerinde dini kıyafet ve aksesuar kullanımını AİHS’in 9. maddesi kapsamında “din ve inancını açığa vurma” hakkı çerçevesinde değerlendirdiği vurgulandı.

Kararda ayrıca, İş Kanunu’nun “eşit davranma” başlıklı 5. maddesinde iş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi sebeplere dayalı ayrım yapılamayacağının düzenlendiği hatırlatıldı.

“Bantlılar geliyor” şeklinde aşağılayıcı hitapta bulunuldu

Kararda, somut olayda dosya kapsamına ve tanık beyanlarına göre, işverenin davacı işçi ile diğer başörtülü çalışanlara başörtülerini çıkarmaları yönünde baskı yaptığı anlatıldı. Ayrıca başörtülü çalışanlara yönelik “bantlılar geliyor” şeklinde aşağılayıcı hitapta bulunulduğu bilgisi verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin kararında, şunlara yer verildi:

“İşçinin din ve inanç özgürlüğü kişilik hakları kapsamında korunması gereken temel haklardandır. Davalı işveren ayrımcılık yasağını ve davacı işçinin kişilik haklarını ihlal ettiği gibi çalışma koşullarına da aykırı davranmıştır. Davacının bu nedenlerle yaptığı fesih haklıdır. Kıdem tazminatı isteğinin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile reddi hatalı olmuştur.”