Hakkımızda

MİSYONUMUZ:

Uluslararası Kamuoyunun Türk Dünyası Gazetecileri ve Türk dünyası coğrafyasındaki haber akışı ile bilgilendirilmesi.

VİZYONUMUZ:
Çok geniş bir coğrafyada yer alan Türk dilinde konuşan ve Türk topluluklarını, basın yolu ile bir araya getirmektir.
Dünya birliğinde Türkün gücünü kamuoyuna sunmak adına tek bir basın alanında birleştirmek, bu yönde faaliyet yapan tüm dünya gazetecilerinin beraber iş faaliyetini geliştirmek, ortak tarih, kültür ve politik ilkelerimize armağan vermeği gerçekleştirmektir.

BİZ KİMİZ?

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİYIZ.

 

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ uluslararası basın alanında faaliyet yapan, 10-a yakın ülkede temsilcisi olan uluslararası basın platformunda profesyonel bir gazetecilik merkezidir.

OLUŞMA NEDENİMİZ?

Çaba sarfetmemizin  amacı Azerbaycan gerçeklerini dünya kamuoyunun dikkatine ulaştırmak, geniş coğrafyada uzun süre bir-birileri ile ilişkilerini kaybetmiş Türk dilli halkların ve toplulukların genel tarih, kültür, gelenek ve görenek, ve diğer ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgili olarak faaliyet ilkesi ile çalışmak, bununla birlikte Türk dünyasına karşı ikili standartlar ilkesi ile yaklaşan uluslararası kurumlara, aynı zamanda ayrı-ayrı politik kurumlara karşı mücadele aparmak bizim uluslararası haber ajansı olarak, en önemli oluşma nedenimizdir.

BİZ NEREDEYİZ?

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ olarak, çok geniş coğrafyada çalışan profesyonel basın temsilci kurulunun temsil ettikleri ülkelerin politik problemlerinin uluslararası kamuoyuna duyurulması, sosyal, tarihi ve siyasi bakımdan dünya kamuoyunda yapılan tüm etkinliklere katılmak, devlet ve Türk dünyasının menfaati için faaliyet göstermektir.

HEDEFLERİMİZ

Türk Birlik ve beraberliği için uluslararası medya savaşında Türkün hukukunu ve sözünü savunmak.

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Azerbaycan ve genellikle Türk dünyasının birlik ve beraberliği için faaliyet programı

Demokrasi kavramının tam şekilde tamamlana bilmesi için her şeyden önce basın ve medya alanlarının garazsız, bağımsız, dakik olması ile aynı zamanda, milletçi ve vatansever gazetecilerin yetiştirilmesine nail olunmalıdır. Basında demokratik ölçüler anlatıldığı zaman ilk olarak, “sağlam, bağımsız ve sorumluluk taşıma hünerine malik basın” kavramı oluşturulmalı.  Tabii ki, tüm bu kriterlerle birlikte basın mensuplarının gösterilen şartlar ve kurallar çerçevesinde faaliyetini öngörerek, onların ister devlet, ister devlet hudutlarından kenarda tüm haklarının savunulması da, mutlaktır. Bu noktada özel olarak söylemek gerekiyor ki, basında iftira karakterli sözlerin ifade özgürlüğü adı altında kamuoyuna sunulması profesyonel gazeteciliğin tüm ilkelerine zıttır ve “VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin net olarak, mücadele aparılmasını gerektiren önemli faaliyet yönlerinden biridir.

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nın en önemli faaliyet programlarından biri de, Azerbaycan ve Türkiye dahil olmakla toplam olarak Orta Asya Türk Devletleri, aynı zamanda Kafkasya ile mevcut ilişkilerin yasal, iktisadi, politik ve kültürel- sosyal alanda güçlendirilmesidir. Bölgenin jeopolitik problemleri, yeni ve ekonomi  platformun mevcut olması, Türk dünyasının sahip olduğu enerji ve çok zengin ham madde kaynakları gibi özelliklerle dünya devletlerinin dikkatini çekmek, Amerika Birleşik Devletlerinin, Çinin ve İran’ın bölgede liderlik kurmak istekleri, “VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin yürüttüğü bilgi ve haberleşme sisteminin en önemli mevkiidir.
Bütün bunlarla birlikte şunu da söylemek gerekiyor ki,  VOİCEPRESS-in  bir  kurum olarak, faaliyeti sadece ekonomi ve politika üzere değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal alanlardaki siyasi bakış noktalarının araştırılması ve tahlilini hayata geçiriyor.

“VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin yaptığı araştırmalara göre, mevcut problemleri gündeme gerektiği gibi taşıyabilecek kapsamlı gazetecilik yoktur. Bu gün tercümanlık ve gazetecilik fakültelerinde eğitim alan yüzlerle öğrenci ve mezunumuz var. Ama hiçbir fakültede günün talebine uygun olarak, çeviri ve gazetecilik dersleri yapılmıyor. Bu gün gerçekliğin taleplerine uygun olarak, gazeteci hem çok iyi dil bilgisine, hem çeviri yapma olanaklarına, hem de gazeteci gibi mahir yazı yeteneğine malik olmalıdır. Fakat gündemin ve dünya standartlarının bu taleplerine uygun olarak, mükemmel gazeteci yetiştirilmesi hala aksıyor. Bu gün tercüme (çeviri) fakültelerinde eğitilen dilin jest ve mimik  gibi önemli yönleri aşılanmıyor. Bu nedenle de, çeviri yapay ve mantıksal bakımdan çok uzak anlamı yansıtan bir yazı ile ortaya çıkmış bulunuyor. Bu gibi konuların çözümünü karşısına amaç koymuş “VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ bir merkez olarak, 2016-2019 yıllarında faaliyette bulunan “VOİCEPRESS ACADEMY” nin asasını koymağa nail olmuştur.

Sovyetler Birliğinin  dikte ettiği basın ilkeleri bu gün Avrupa standartları ile uzlaşmadığı için bu gün özel uluslararası kurumları gerektiği gibi devlet desteğini almak imkanına malik değil. Bu gibi ilkeler ise, sağlam, kesin, garazsız ve tarafsız basının faaliyeti için aykırılıklar oluşturuyor. Bu gün gazetecilikte reklam gibi problemler bile gazetecilik eğitiminin öğretiminden kenarda kalıyor. Özel basın kurumlarının tek kazanç yeri sanılan reklam ve haber satışı gibi haber piyasasının  legal faaliyeti de, tek anlamlı olarak, bağımsız, tarafsız ve sağlam gazeteciliğin oluşması için sınırlamalara neden oluyor. VOİCEPRESS -in 10-dan fazla devlette mevcut temsilciliklerinin yaptığı gözlemlere uygun olarak, işte bu gün reklam üzerinden maddi bakımdan kazanç elde edinerek, faaliyet yapan Bilgi Haberleşme (Enformasyon) haberleşme kurumları, aynı zamanda dünyanın öncül haber satışı üzerinden kazanç sahibi olan basın kurumlarının bu yönde bu gün de, tek  bir basın biznes planlamaya uygun şekilde faaliyeti mevcut değildir. Bu gün hala bile, kendi çözümünü bulamayan mevcut basın problemleri, “VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nın faaliyet yönlerinin başlıca en önemli hedeflerindendir.

Politik bakımdan belirli etkilere maruz kalmış Türk devletlerinin basın kurumlarının yeniden kurulması ve basın bütünlüğünün temelinin vahit formada konulmasının gerektiği sanılır. Bugün çağdaş basın alanlarının dikte ettiği esas ilke basının mücadele sistemi, sözlerin ise askeri gülle gibi olmasını dikte ediyor. Böyle olan durumda her bir gazetecinin tek anlamlı kesin olarak, en önemli görevi basın askeri gibi bu kelimeleri, sözleri gerektiği şekilde ve gerektiği yerde kullanmasını sağlamaktır. Bugün Türk dünyası adına hizmet eden bir Türk dilinde konuşan devletlerin basın mensupları Türk devletlerinin barışı, istikrarı, kültürel, tarihi, sosyal ve politik bakımdan birliğine hitap edecek yazılarla gündeme gelmelidir.

Söylememiz gerekiyor ki, Türk devleti denildiği zaman, sadece Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Üzbekistan, Türkmenistan ile değil, aynı zamanda Mosul, Kerkük, Güney Türkistan ve Rusya Federasyonunun içinde olan bir sıra Türk toplulukları öngörülüyor.

26 Şubat 1992 yılında Ermeniler tarafından Azerbaycanlılara yapılan divan sonucunda “Hocalı” soykırımının gerçekleştirilmesi sadece Azerbaycan’ın değil, Türk dünyasına karşı yapılmış soykırım gibi tanıtılması, aslında Türk dünyası birliğinin bariz örneği olabilir. Bu bakımdan Türk dünyası birliklerinin ve topluluklarının Hocalı soykırımı zamanı 48 Özbek ailesinin, Ahıska Türklerinin katliamını da yapması tek anlamlı olarak Türklere karşı yaptıkları etnik temizleme politikası olarak bir Türk dilli devletlerin Türk dünyasının birlik ve eşitlik adına ilkesel politik mevkii olmalıdır. “VOİCEPRESS ULSLARARASI HABER VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nin çalışma ve faaliyet yönlerinden biri de, budur.

Ülker Fermankızı
“VOİCEPRESS” Uluslararası Haber  ve

Araştırma Merkezi’nin  Yönetim Kurulu Başkanı