Dövlət və-TƏN-daş

23 May, 15:50

Vətəndaşı yırtıcı olmasaydı, Amerika dünya siyasətinin yırtıcısı olmazdı.

Vətəndaşı qaydasevər olmasaydı, İngiltərə ən çoxbilmiş və qaydalı ölkə ola bilməzdi.

Vətəndaşı nasist geni daşımasaydı, Almaniya dünyanın ən dəqiq ölkəsi ola bilməzdi.

Vətəndaşı istedadlı olmasaydı, Yaponiya dünya texnikasının atası sayılmazdı.

Vətəndaşı əhlikef olmasaydı İranı “islam ölkəsi” edə bilməzdilər.

Vətəndaşı cahil olmasaydı, Səudiyyə Ərəbistanı da  başqaları kimi dünya lideri ola bilərdi.

Vətəndaşı zövqlü olmasaydı, Fransa dünyada ən mədəni oğurusu olduğu halda, beynəlxalq aləmdə dünya mədəniyyət beşiyi adını qazana bilməzdi.

Vətəndaşı hədsiz işlək olmasaydı, Çin yer kürəsi binə olandan, dünyada hər kəsi özündən çəkindirən qüdrətə sahib olmazdı.

Vətəndaşı vətənpərvər, təəssükbeş, adil olmasaydı, Türkiyə əsirlər boyu imperiya qurub, dünya yönəldə və nəhəng gücə çevrilə bilməzdi.

***

Azərbaycanda dövlətin müharibə veteranlarına verdiyi medalları biri maşına bağlayıb sürüyür, biri üstünə tüpürür canlı efir açıb, biri yardım almır deyə fors edib, satışa çıxarır…

…və biz ona görə bu gündə idarə olunur, normal həyat yaşaya bilmirik ki, bizim ölkənin VƏTƏNDAŞ, İNSAN, ADAM problemi var.

O yaramaz məmurlar deyirsiniz ha, hə, bax onların da hamısı sənin, mənim, bizim ailə üzvlərimiz, qohumlarımızdır. Yəni bizim özümüzdən olanlardır. Yəni layiq olduğumuz kimi idarə olunuruq. Bir ovuc istisna adam var ölkədə ki, nəfsini, əqidəsini düzgün yönəldə bilir. Onlar da yavaş-yavaş ya ölür, ya da səssizcə çıxıb gedirlər. Məsələmiz budur. Sadəcə nala-mıxa vurmadan düzünə demək lazım ki, ölkədə yaxşılı-pisli nə baş verirsə vətəndaşın və dövlətin msuliyyət payı yarıdır, təndir.

Dövlətlə vətəndaş sözünü yanaş gətirəndə də nəticə eynidir. Dövlət və-TƏN-daş. Yəni ölkədə yaxşılı-pisli nə baş verirsə dövlətlə, vətəndaşın məsuliyyəti təndir. Lap hirsindən göyə qalxan olsa belə, bu reallığı heç nə dəyişməz.

\voicepress.az\