KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞTİ

16 Nisan, 21:04

Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada; pandemi ile mücadele kapsamında “kısmi kapanma” sürecinde mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Kısmı kapanma kararı kapsamında kamuda esnek çalışmaya geçildi. Yalova Valiliği ise yaptığı açıklama ile kamuda çalışma saatlerinin değiştirildiğini duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için iş ve işlemlerini bu saat aralıklarında gerçekleştirmeleri istendi.  Yalova Valiliği tarafından yapılan açıklamada, belirlenen bu saatlerin, kamuda süreklilik gerektirmeyen hizmetler için geçerli olduğu, kamu hizmetinin gereği olarak kesintisiz sunulması gereken güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma gibi alanların bu kapsamın dışında bulunduğu belirtildi. Yapılan açıklamada şu detaylar yer aldı; “İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; idari izin kapsamındaki personele (gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar, 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın çalışanlar, engelli çalışanlar, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş üzerindeki personel, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunanlar) kolaylık gösterilecek ve idari izinli sayılacaktır. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir.

Bu genelge kapsamında çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli ve istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılır. Söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumlulukları görev yerinde çalışanlar ile eşittir. Bu çalışanlar, amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar görevlerine dönecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının günlük çalışma başlama ve bitme saatleri 10.00- 16.00 olarak belirlenmiştir”