“Ekonomik Özgürlük Endeksi 2021” sıralamasında kendince sıralama…. Sefalet içinde olan olan Ermenistan 34. sırada

0
24

Amerikan araştırma enstitüsü The Heritage Foundation, “2021 Ekonomik Özgürlük Endeksi” ni yayımladı.

Amerikan araştırma enstitüsü The Heritage Foundation, “2021 Ekonomik Özgürlük Endeksi” ni yayımladı.

Uzmanlar, 184 ülkedeki ekonomik durumu, dört gruba ayrılmış 12 göstergeye dayanarak inceledi: hukukun üstünlüğü, hükümet verimliliği, hükümet büyüklüğü ve piyasa açıklığı. 100 üzerinden 47,4 puan alan Türkmenistan, 167’nci sırayı alarak dünyanın en özgür ekonomilerinden biri olarak kabul edildi.

Dereceye göre Türkmenistan’ın komşuları Kongo (49 puan), Orta Afrika Cumhuriyeti (48,8), İran (47,2), Surinam 46,4’tür. Ekonomik açıdan en özgür beş ülke arasında Singapur (89,7), Yeni Zelanda (83,9), Avustralya (82,4), İsviçre (81,9) ve İrlanda (81,4) bulunmaktadır.

Çalışma, Türkmenistan’da ekonominin özel sektörünün gelişmediğini, devletin karada petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinde tekel olduğunu ve tüm arazinin de devlet mülkü olduğunu belirtiyor.

Yargı sistemi yasal olarak bağımsız olmasına rağmen, gerçekte yargıçları kendi takdirine göre değiştiren başkana bağlıdır. Buna karşılık, yargıçlar yetersiz kalifiye ve yolsuzluğa meyillidir. Mevcut kanunlar yeterince gelişmemiştir.

Mevcut otokratik hükümet altında iş ortamı iyileşmedi ve devlete ait endüstriler özelleştirilmedi. Ülkedeki tüm işgücünün yarısının bu alanda yer almasına rağmen, tarımın GSYİH içindeki payı yaklaşık% 8’dir. 2018’de devlet vatandaşlara ücretsiz su, gaz ve elektrik tedarikini durdurdu ve 2020’de nüfusa sübvansiyonlu gıda sağlamada zorluklar yaşanmıştı.
Yabancı yatırım birkaç seçilmiş ortakla sınırlıdır. Yatırımcılar, şeffaflık eksikliği ve belirsiz düzenlemeler nedeniyle caydırılıyor. Az gelişmiş bir finans sektörü, finansal kaynakların akışını engellemeye devam ediyor. Olumlu tarafı, katma değer vergisi ve emlak vergisinin yanı sıra sabit yüzde 10 bireysel vergi ve yüzde 20 kurumlar vergisi var. Vergiler, toplam eyalet gelirinin% 15,6’sını oluşturmaktadır.

Hatırlatalım ki, “Ekonomik Özgürlük Endeksi 2021” sıralamasında Türkiye 71. Azerbaycan 44. Kazakistan 39.   Özbekistan ise 117. Sırada yer almıştır. Sefalet içinde olan olan Ermenistan ise  34. sırada.