Ödemeler başlıyor: Esnafın hesabına yatacak

0
32

200 bin esnafa yapılacak destek ödemeleri için başvurular e-Devlet’ten yapılacak. Destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

Pandemide faaliyetlerinin kısıtlanması sebebiyle zorda kalan kafe ve restoranlara verilecek ciro kaybı desteğine ilişkin uygulama tebliği dün yayımlandı. Böylece pandemi nedeniyle gelir kaybı yaşayan esnafa katkı sunacak desteğin ayrıntıları da belli oldu. Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta, kafeyi doğrudan ilgilendiren ciro kaybı desteği başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak, ödemeler doğrudan esnafın banka hesabına yatırılacak.

Ancak 22 Aralık 2020’de yayınlanan ve işletmelere 3 ay boyunca aylık 1.000 lira gelir kaybı desteği verilmesini öngören düzenlemeden yararlananların aldıkları 3 bin liralık destek ciro kaybı desteğinden düşülecek.

DESTEK ÖDEMESİNİN DETAYLARI

Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin TL’den az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019’daki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü olarak belirlendi. Destekten, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez yararlanabilecek.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesi üzerinden duyurulacak. Başvuru, işletmeyi temsile yetkili kişilerce yapılacak ve başvuru ile eki taahhütname elektronik ortamda onaylanacak. Tebliğ kapsamında ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmelerce yapılabilecek itirazlar, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içindeİç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak. İtirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Bakanlık, destek programının uygulanmasına ilişkin olarak başvuru, değerlendirme, kabul, ödeme, uygulama ve diğer süreçlerde protokol yapılan diğer kurum ve kuruluşlar ve bunların taşra teşkilatına görev ve yetki verebilecek. Ciro kaybı desteği, destekten faydalananın başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.