KKTC lideri Tatar’dan Rum lidere sert yanıt

0
8

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in “iki devletli çözümün mümkün olmayacağı” açıklamaları sonrası sert bir yanıt verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in “Ada’da iki devletli çözümün mümkün olmayacağı” açıklamalarına cevap verdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Anastasiadis’e çağrıda bulunarak, ” Anastasiadis’e c?ag?rım, gerc?ekles?meyecek hayaller pes?inde kos?maması ve diyalog c?ag?rılarımıza olumlu yanıt vermesidir” dedi.

“ANASTASİADİS İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN GERÇEKÇİ OLDUĞUNU BİLİYOR”

Rum Ortodoks Kilisesi  Bas?piskoposu II. Hrisostomos’un ‘Anastasiadis iki devletli c?o?zu?m istedi’ ac?ıklamasından sonra Gu?ney Kıbrıs’ta konu ile  ilgili  tartıs?malara dikkat çeken KKTC lideri Tatar,” Rum Yo?netimi Bas?kanı Nikos Anastasiadis  2021 yılında yaptıg?ı ilk ac?ıklamada “Federasyondan bas?ka bir c?o?zu?m s?eklini go?ru?s?mem, Crans Montana’da savunduklarıma bag?lıyım” derken iki devletli c?o?zu?m s?eklini BM Genel Sekreteri’nin  eski Kıbrıs O?zel Danıs?manı Espen Barth Eide’nin kurguladıg?ını ileri su?rerek, sorumlulug?u ona yu?klemeye c?alıs?mıs?tır” ifadelerini kullandı. Gerc?ekte ise Rum Lideri Anastasiadis’in iki devletli c?o?zu?mu?n gerc?ekc?i bir c?o?zu?m oldug?una inandıg?ının bilindiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs konusuyla ilgili fakto?rler de bunu biliyor.  Tu?rkiye Dıs?is?leri Bakanı  Mevlu?t C?avus?og?lu ile go?ru?s?mesinde de bunu  dile getirdiği bizzat Sayın C?avus?og?lu tarafından da ac?ıklanmıs?tı” dedi.

“ANASTASİADİS, BASKI ALTINDA KALIYOR”

Tatar, Anastasiadis’in  Rum Ortodoks Kilisesi, AKEL, ELAM ve dig?er unsurların bu?yu?k baskısı altında kalarak eski politikalara geri do?nmek zorunda kaldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Burada bir kez daha belirtmek gerekir ki Kıbrıs Tu?rk halkı ile Rum halkının es?it kurucu ortaklıg?ında  kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin  “Enosise sıc?rama tahtası” ve “ara hedef” olarak  niteleyen Bas?piskopos Makarios ile Rum-Yunan liderlig?iydi.  Bu hedefe yo?nelik olarak Akritas Planı hazırlanırken, Rum gizli o?rgu?tlenmesi ve silahlanması da su?ru?yordu.  Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası da  Rum liderlig?i tarafından ayaklar altında c?ig?nenirken, Anayasada Kıbrıs Tu?rk halkına sag?lanan haklar da yok edilmek isteniyordu.

“15 TEMMUZ DARBESİNİN HEDEFİ KIBRIS’I YUNANİSTAN’A İLHAK ETMEKTİ”

Tatar, Kıbrıs’ta Yunanistan’ın gerçekleştirdiği askeri darbe sonrası Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik katliamların unutulmadığını ifade ederek, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: Enosis hedefli olarak bas?latılan Kanlı Noel saldırılarında  neler yas?andıg?ını da c?ok iyi hatırlıyoruz.  Halkımızın direnis?i ve Tu?rkiye’nin mu?dahalesi olmasaydı Kıbrıs’ta ikinci Girit faciası yas?anacaktı.

Yunan Cuntası tarafından organize edilen  15 Temmuz darbesinin de  hedefi Kıbrıs’ı Yunanistan’a  ilhak etmekti.  Tu?rkiye 20 Temmuz Barıs? Harekatı’nı  gerc?ekles?tirmeseydi  Kıbrıs Tu?rk halkı soykırımdan gec?irilip, katliam c?ukurlarına go?mu?lecekti. Bu arada  Yunanistan eski Bas?bakanı Kostas Simitis’in de Gu?ney Kıbrıs’ın  tek yanlı ve haksız bir s?ekilde AB u?yesi yapılmasından sonra yaptıg?ı ac?ıklamayı da hatırlatmak gerekir. Simitis aynen s?o?yle demis?ti;  “Kıbrıs’ın AB u?yelig?iyle Enosis gerc?ekles?ti.”

“BAŞARISIZLIKLA SONUÇLANMASININ ANA NEDENİ RUM – YUNAN ZİHNİYETİDİR”

Kıbrıs’ın gerc?ekleri,  yas?ananlar ve Rum-Yunan zihniyeti ortadadır. Hala daha devam etmekte olan bu zihniyete go?re; Kıbrıs Elen adasıdır,  Kıbrıs Tu?rk halkı azınlıktır, siyasi es?itlik ile devlet yo?netiminde   o?z hakkına sahip deg?ildir. Yine bu zihniyete go?re Kıbrıs’ın ve dog?al kaynaklarının tek sahibi ve hakimi Rumlardır. 1968 yılından bu yana devam eden mu?zakere su?rec?lerinin  bas?arısızlıkla sonuc?lanmasının ana nedeni de halen devam etmekte olan Rum-Yunan zihniyetidir. O?zellikle Crans Montana da federasyona dayalı c?o?zu?m s?eklinin c?o?ktu?g?u?  ve Rum tarafının adil bir anlas?ma istemedig?i bir kez daha ortaya c?ıkmıs?tır.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM DİYORUZ…”

Tu?m bu nedenlerle, Tu?rkiye’nin desteg?iyle de  egemen iki devlete dayalı c?o?zu?m s?eklini gu?ndeme getirdik. Devletimizin varlıg?ı, halkımızın egemenlig?i, o?zgu?rlu?g?u?  ve gu?vende yas?aması ic?in egemen iki devletli c?o?zu?m diyoruz.

Bu yolda da yu?ru?meye devam edeceg?iz.  Rum Yo?netimi Bas?kanı Anastasiadis’e c?ag?rım, gerc?ekles?meyecek hayaller pes?inde kos?maması ve diyalog c?ag?rılarımıza olumlu yanıt vermesidir. Dileg?im ve temennim 2021 yılında egemen iki devletli c?o?zu?m s?ekline ulas?mamızdır.”