Eğitim Bir Sen Yalova da atamalara tepki gösterdi

17 Eylül, 12:09

Alınan yanlış kararlar yeni mağduriyetlere sebep olmamalıdır !

Memur-Sen il Temsilcisi Yalova Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ahmet Kotcioğlu yazılı açıklama yaparak görevinden sebepsiz yere alınan ve üyeleri olan kişilere sahip çıkarak yeni atamalara tepki gösterdiler.

SENDİKA KİMELERE TEPKİ GÖSTERDİ??

Başkan Kotcioğlu “Eğitimde marka şehir olan Yalova’mızda özellikle son zamanlarda yaşanan idari tasarruflar maalesef biz eğitimcileri derin bir endişeye sevk etmiştir.

En son İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan, çalışkanlıkları ile bilenen ve takdir edilen iki müdür yardımcısı arkadaşımızın hiç bir haklı gerekçe gösterilmeksizin görevden alınmaları Türkiye genelinde ve Yalova’mızda yetkili eğitim sendikası olan Eğitim-Bir Sendikasının tüm üyelerini derinden yaralamıştır.

Tüm idari kurumlarda görevde yükselme kadar görevden almalar da çok tabii bir uygulamadır. Ancak; bu idari tasarruflar yeni mağduriyetler ortaya çıkarıyorsa ve devletin bürokrasisinde her an ve herhangi bir sebep gösterilmeden görevden alınma korkusuna yol açıyorsa, bu tür haksız uygulamalar en başta eğitime sonra da kararları alanlara zarar verir.
Biz Eğitim Bir-Sen olarak tüm atamaların liyakat esasına göre yapılmasını her zaman ve her platformda dile getiriyoruz.

İyi ve kaliteli İşleyen sisteme müdahale etmek anlamına gelen bu tür haksız uygulamalar sebebiyle, eğitimde kalite çıtasının aşağılara inme tehlikesi bir tarafa, eğitim camiasında görevden alınma endişesi taşıyan yönetici konumundaki eğitimcilerimizin, hatta tüm öğretmenlerimizin ve ailelerimiz dâhil eğitim camiasının tüm bileşenlerinin bundan olumsuz bir şekilde etkilenmesi kaçınılmazdır.

Yaşanan Covid-19 salgını sürecinde tüm ülkemizde ve Yalova’mızda olağanüstü bir durum yaşanmakta iken, öğrencilerimizin eğitim hayatlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla, okullarımızın yeni döneme daha güvenli bir şekilde hazırlanmaları yönünde ciddi ve gerçekten kararlı adımlar atmak yerine bu tür idari kararlar almak, eğitimle ilgili konularda Yalova’da söz sahibi olan idarecilerimize ve diğer ilgili karar mercilerine maalesef yakışan bir davranış olmamıştır.

Yetkili sendika olarak en öncelikli görevimiz, hangi taraftan ve kimden gelirse gelsin haksızlıklara karşı ilkeli bir duruş sergilemek ve kimliğine bakmaksızın haksızlığa uğrayanların yanında yer almaktır.

Yine;  özellikle eğitimle ilgili alınmış veya alınacak kararlarla ilgili söz söylemek ve görüş açıklamak,  Yalova’mızda eğitimin kalitesini artırmak, eğitimdeki başarısını daha yukarılara taşımak amacıyla eğitim hayatımıza yön verecek ve olumlu katkılar sağlayacak adımları atmak da sendikamızın temel görevleri arasındadır.

Genel merkezimizden, okul temsilcilerimize, kadın komisyonumuzdan üniversite temsilcilerimize kadar tüm birimleriyle, hakkın ve haklının yanında durmayı ve tüm yapılan haksızlıklara karşı durmayı kendisine şiar edinmiş olan büyük bir eğitim camiasının üyeleri olarak diyoruz ki; birimize yapılan haksızlık hepimizi ilgilendirir.

Bu nedenle;  ileride daha büyük mağduriyetlerle karşılaşmamak ve alınan yanlış kararlara itiraz etmek,  oluşan veya oluşabilecek mağduriyetlere engel olmak için her türlü diyalog yollarını kullanmak ve ilgili kanunlar ile mevzuattan kaynaklanan hak arama ve hakkı tesis etme iradesini göstermek boynumuzun borcudur.

“Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.” peygamberi düsturu temel yol göstericimizdir.

Unutulmamalıdır ki, tüm makamlar gelip geçicidir. Önemli olan bir makamda oturmak değil, o makama bir değer katmak,  adaletten asla ayrılmadan faydalı işler yapmak,  hasbelkader bulunduğu makamdan ayrılırken de, insanların gönüllerinde ve anılarında güzel bir yer edinmek suretiyle geride hoş bir sadâ bırakmaktır.” Dedi.