Ermənilər Kəlbəcərdən ölülərin qəbirdən çıxarıb aparırlar.

0
112